FIAT 500 HYBRID

PROMO
290 € / mese
Fiat 500 hybrid 1.0 - 70 cv